Pigging System          สำหรับ Pigging System เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเรียกคืนของเหลวจากท่อและลดของเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยอุตสาหกรรมจะใช้ Pigging System เพื่อทำความสะอาดภายในท่อ นำส่งผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างให้ไปยังปลายทางได้มากกว่า 90% ได้อย่างถูกสุขลักษณะ  Pigging System ใช้งานที่ไหน ระบบ Pigging จะถูกใช้งานในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค เช่น ก๊าซ น้ำมัน และน้ำ หรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ สุรา น้ำผลไม้ น้ำอัดลม หรือแม้กระทั่งเครื่องปรุงต่างๆ เช่น น้ำปลา ซอส น้ำจิ้มสำเร็จรูป โดยแต่ละอุตสาหกรรมต่างก็ติดตั้ง Pigging System ไว้ในกระบวนการผลิต PIGGING SYSTEM         […]

บริษัท ลีน็อกซ์ สแตนเลส สทีล จำกัด ออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary                                  ออกแอบ ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ SANITARY มาตรฐานยุโรป รวมถึงให้บริการการออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในโรงงาน สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ บริการให้กับลูกค้าโดยเราได้รับความไว้วางใจในการทำงานร่วมกับบริษัทและลุกค้ารายใหญ่มากมายและยังมีสาขาใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย บริการแบบ One Stop Service สำหรับอุตสาหกรรมเพื่อบริการที่ตอบโจย์อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นจาก การออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในโรงงานตามความต้องการของลูกค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานยุโรป –  บริการการด้านการออกแบบวิศวกรรม  […]